Wil jij ook schoolsupporter worden?

Wij zijn dankbaar voor je steun. Een bijdrage kan je leveren door een eenmalige donatie, of een jaarlijkse bijdrage.
Alle donateurs ontvangen per jaar nieuwsbrieven van ons.
De stichting heeft de ANBI-status.
Donoren kunnnen onder bepaalde voorwaarden van de belastingdienst belastingaftrek krijgen.
Kijk op de pagina ANBI-status voor meer informatie.

Stichting Ghana schoolsupport

Bank : Triodos Bank, Zeist

IBAN: NL 63 TRIO 0391 0394 66

De Stichting Ghana Schoolsupport is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Het volledig ingevulde formulier kunt u sturen naar de Stichting Ghana schoolsupport, Koppellaan 6, 3721 PE Bilthoven. U ontvangt dan het exemplaar voor de schenker ondertekend retour.