2018 oktober
Realisatie tweede meubelproject. Voor ca. weer 500 zitplaatsen gerealiseerd voor 13 public schools. Lokaal in Ghana gemaakt door kleine timmerbedrijfjes. 2e fase van de kleuterschool is gerealiseerd, vertraging i.v.m. lange periode enorme regen.

2018 september
Bezoek schoolhoofd Corsa school Anane Korsah aan Nederland. GSS heeft een kennisuitwisselingsprogramma opgesteld voor het schoolhoofd. Anane heeft 8 scholen in NL bezocht, 5 in Amsterdam, 1 in Utrecht en 2 in Bilthoven waaronder De Werkplaats.

2018 juli
Start tweede meubelproject voor 500 zitplaatsen voor 13 public schools.

2018 juni
Op De Werkplaats BO wordt door 6 kinderen van 11 jaar in groep 7 een inzameling georganiseerd. Met een kraampje wordt allerlei heerlijk eten verkocht en de kinderen verkopen voor ca. 121 euro aan lekkers. Dit mag aan een project besteed worden in Ghana.

2018 mei
Begin mei wordt gestart met de bouw van de kleuterschool. Stenen worden handmatig met een mal gemaakt en er wordt gegraven om de fundering te storten. Eind mei wordt gestart met de tweede fase, de opbouw het metselen van de behuizing.

2018 maart/april
Uitgeleverd aan 13 public schools: 100 Primary desk, 50 dual Desk for Kindergarten (KG) en 20 tafels en 20 stoelen voor leraren. Alle meubilair is lokaal gemaakt in SB. Totaal 190 stuks meubilair voor een totale zitcapaciteit van 520 kinderen en leerkrachten. Daarnaast is klein onderhoud gepleegd aan ramen en deuren van diverse scholen en zijn leerboeken geleverd. Afwijzing voorstel 3 klaslokalen Akaasu i.v.m. te hoge kosten. Voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van een kleuterschool voor max. 80 kleine kinderen. Calculaties worden gemaakt in Ghana.

2018 Januari/februari
Voorbereidingen investering in 13 primary schools. Ca. 200 stuks meubilair voor ca. 500 zitplaatsen voor schoolkinderen. 3 schoolborden, ca. 30 leerboeken en renovatiewerkzaamheden aan ramen en deuren van 2 scholen. Een bedrag van ca. €4400,00. Openen van een nieuw bankaccount bij de HFC Bank in Sefwi Bekwai genaamd ‘’Committee of Headmaster account’’. Voorbereiding Akaasu project (afbouwen van 3 klaslokalen incl. meubilair).

2017 december
Kerstmarkt Werkplaats (inzamelingsactie voor St. Ghanaschoolsupport). St. Ghanaschoolsupport aanwezig op afscheidsreceptie van Jos Heuer (dit als cadeau) die met pensioen, directeur van het middelbaar van de Werkplaats.

2017 november
Besluit GSS om 13 public schools te helpen met een noodpakket voor de aanschaf van schoolbanken, boeken, schriften en schrijfgerei. Een investering van ca. €4000,00. Daarnaast bereiden we plannen voor om de Akaasu school met 160 leerlingen te gaan helpen met 3 klaslokalen.

2017 september
John, Indra en Esther (moeder samuel) bezoeken Ghana. Een warm welkom in Sefwi Bekwai! Onze 5 projecten zijn bezocht, een “committee of Headmaster” wordt opgericht waarin 14 schoolhoofden zitting hebben (1 private school en 13 public schools). Ca. 8 koffers goederen, 7 laptops, 5 telefoons, 200 WP T-shirts, 50 paar schoenen, 31 meter pleisters en 2000 paracetamol worden op scholen uitgedeeld. Alle 13 public schools worden bezocht. Een hele dag wordt besteed op de Njetina school en de Corsa school. OP de Njetina school heeft Indra tevens het aap project gerealiseerd. Van sokken en andere materialen uit NL zijn knuffelapen gemaakt voor schoolkinderen. Voor de naaischool zijn we een dag in Kumasi geweest om een Lock machine en 2 vans te kopen.

2017 juli
Begin juli wordt de derde en vierde betaling voor het bibliotheekproject overgemaakt incl. betaling wasbakken Njetina (was niet begroot). De afwerking van de behuizing en het laten maken van het meubilair kan dan allebei direct plaatsvinden zodat de bibliotheek z.s.m. in gebruik genomen kan worden.

2017 juni
Tweede fase van het bibliotheekproject is eind juni afgerond. Alle voorbereidingen zijn in volle gang om Sefwi Bekwai te bezoeken. Verzamelen van spullen zoals kinderschoenen, laptops, EHBO-spullen, T- shirts etc. Ca. €157 is in de boekwinkels van Ike Bekking in Bilthoven verzameld voor de aanschaf van kinderleesboeken voor de bibliotheek in Sefwi Bekwai. Nieuwsbrief verstuurd naar schoolsupporters

2017 mei
Verkoop Ghanese producten bij EkoPlaza en Moos Bilthoven. Afronding Njetina project. Wasbakken moeten nog geïnstalleerd worden en dan is dit project gereed.

2017 april
De eerste fase van het bibliotheekproject is afgerond. Het bedrag voor de tweede fase is overgemaakt.

2017 maart
15 maart is gestart met de bouw van de bibliotheek bij de Corsa school. Een bewoonster uit Bilthoven meldt zich en biedt kofferruimte aan om voor onze stichting spullen te vervoeren. Bij de Emmaus Bilthoven zijn Engelse leesboeken en puzzels verzameld en worden meegegeven. Op de terugreis worden 100 schorten, 50 ovenwanten en 50 tasjes meegenomen. De eerste producten die door ouders van de Corsa school kinderen zijn gemaakt! De opbrengsten vloeien terug de stichting in. Actie Bilthovense Boekwinkel/ Boekhandel Bouwman ‘’jij een boek zij een boek’’

2017 februari
Voorstel bibliotheek Anane Corsa school ontvangen. Uitwerking voorstel in detailplan in 4 fases incl. planning. Prototypes schorten , ovenwanten en tasjes zijn aangekomen in Nederland. Deze zijn gemaakt door een aantal ouders van de kinderen van de Corsa school. Brieven van de kinderen van de WP ontvangen en doorgestuurd naar de Corsa school.

2017 januari
3de en laatste fase Njetina project van start gedaan. €1100,00 overgemaakt naar SB voor laatste fase toiletgebouw.

2016 december
Kerstmarkt Werkplaats bijna €2700 opgehaald! Kerstkaarten, tekeningen brieven uit Sefi Bekwai ontvangen en afgeleverd op de WP. Publicaties Vierklank en Bilthovense courant over de kerstactie WP. Tweede salarisdeel voor master Sewing project en kosten transport en kerstkaarten overgemaakt naar SB. €2850,00 ontvangen van Emmaus Domstad.

2016 november
Nieuwsbrief Schoolsupporters verzonden, Nieuwsbrief in wijk Vogelzang gepost. Gift van €1000,00 ontvangen van St. Willems-Koopfonds. Toezegging €2850,00 van Emmaus Domstad voor Sewing Project. Uitwerking en gesprek WP over presentatie, gezamenlijk besluit dat opbrengst kerstmarkt bestemd is voor bibliotheek Corsa school.

2016 oktober
3 oktober Sewing class gestart, 1ste fase (septic tank) gereed project Njetina toiletgebouw, Start gesprekken met WP over samenwerking en Kerstmarkt.

2016 september
Realisatie metselwerk septic tank Njetina school. Renovatie klas, incl. beveiligingshekwerk t.b.v. Sewing Project, aanschaf tafel en stoelen voor de Sewing klas. Deelname aan Wereldfeest markt te Bilthoven

2016 augustus
Start bouw toiletgebouw Njetina school, graafwerkzaamheden septic. Master voor Sewing project aangetrokken. Kinderen voor Sewing project geselecteerd

2016 juli
Nieuwsbrief Ghana schoolsupport

2016 Juni
eerste offertes binnen toiletgebouw Njetina. Uitwerking organisatie, huisvesting, docent, leerlingen Sewing Project

2016 mei
Aankomst 21 naaimachines in Sefwi Bekwai. Afwijzing subsidie aanvraag gemeente de Bilt.

2016 april
Aankomst 21 naaimachines in Tema. Installatie Comite in Ghana Njetina project en sewing project.

2016 maart
Toekenning Emmaus Bilthoven van €3300,00 voor de ondersteuning van de Njetina school. Subsidieaanvraag Gemeente de Bilt verstuurd. Voorstel Project Njetina naar Sefwi Bekwai gestuurd. Verscheping naaimachines via Antwerpen naar Ghana.

2016 februari
Contact gelegd met de Boekwinkel Bilthoven en Bouman Boekwinkel, eigenaar Ike Bekking wil ons project ondersteunen en de Stichting GSS zichtbaar maken op haar website. Voorstel Project naaischool naar Sefwi Bekwai gestuurd.

2016 Januari
Op 20 januari is de reis begonnen van 21 naaimachines van Bilthoven naar Sefwi Bekwai. De machines zijn getransporteerd naar de Rotterdamse haven en ingepakt. Met dank aan Fa. Vermeerzeist Transport, Fladderak verpakkingsbedrijf en Bolloré Logistic voor de verscheping naar Ghana.

2015 december
Mailing naar wijk Vogelzang en relaties van de oprichters. Ca. €2500,00 opgehaald. 21 Naaimachines van schenkers ontvangen. Logistiek georganiseerd voor alle naaimachines naar Ghana. Toekenning Belastingdienst ANBI-status. Nieuwsbrief december aan alle schoolsupporters gestuurd.

2015 november
Aanvraag ANBI bij de Belastingdienst, publicaties in de Vierklank, Bilthovense courant en Stadspers. Start naaiproject voor Sefwi Bekwai

2015 oktober
Openingsfeest toiletgebouw in Sefwi Bekwai, afronding hele project. Oprichting Stichting Ghana schoolsupport op 23 oktober 2015

2015 september
Toiletgebouw Corsa school gereed

2015 mei
Restant € 2175 uitbetaald via ST OS t.b.v. de bouw van het toiletgebouw en  wasbakken.

2015 april
Sceptictank en schooltafels en schoolbanken gereed

2015 maart
Tweede betaling € 1400,00 via St SO e Bilt aan GN Bank en start met het deelproject graven en metselen sceptictank t.b.v. toiletten. Maken van nieuw school meubilair (tafels en banken).

2015 februari/maart
Proefbetaling €250,00 via St SO de Bilt aan GN Bank Ghana en introductie transactiesysteem

2015 februari
Bankzaken verbeteren, nieuw bankaccount GN Bank met internetbanking faciliteiten gerealiseerd. Besluit om website te maken. Websitenaam bedacht.

2015 januari
Uitwerking en detaillering projectplannen, budgetten, processen i.r.t. communicatie, transparantie, projectverantwoording afleggen en integriteit.

2014 december    
Honorering St. Emmaus projectvoorstel a €3825,00

2014 november
Projectvoorstel wordt via St Ontwikkelingssamenwerking de Bilt ingediend bij St. Emmaus Bilthoven, installering van het Comité in Ghana

2014 oktober
Presentatie over het project bij Emmaus Bilthoven.

2014 september
Bijeenkomst/diner met Samual John en Indra, ervaringen en foto’s uitwisselen brainstormen over het opstarten van een project.

2014 juli
Eerste dag bezoek gemeenschap Serfi Bekwai en school van Samual. 100 voetbalshirts en koffers met kleding en schoenen afgeleverd, tweede dag het aapproject met 40 kinderen op de Corsa School.

2014 juli/augustus
Vakantie John, Indra, Sacha en Hannah naar Ghana, Samual verblijft de hele zomer in Ghana ca. 3 maanden en bezoekt zijn familie in Accra, Kumasi en Serfi Bekwai.

2014 juni
Contacten Emmaus, DOSC, FC de Bilt /Hema en bewoners wijk Vogelzang, inzameling (sport)kleding, schoenen en toiletspullen

2014 maart t/m juni
Table talks at nice dinners with Samual preparing vacation Ghana.

2013
Interview Samual / Indra op de Hogeschool Utrecht