Project 11 Kleuterschool Alata (gereed 2020)

Het project Kleuterschool Alata is begin maart 2019 gestart. Op deze pagina zal de voortgang van het project het komende jaar bijgehouden worden.

Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en afmetingen van ons eerste kleuterschool Akaasu, grote ca. 12 x 6 meter. Er kunnen max. 80 kinderen opgevangen worden. Er is in de regio een groot tekort aan kleutergebouwen. Hierdoor hebben kinderen die naar de primary school (basisonderwijs) gaan al direct een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is wanneer kinderen naar de kleuterschool gaan dat ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun  gezinsinkomen.

Comments are closed.